Avisannonser

Kunde: Møller Bil Rygge

Type Oppdrag: Annonser for primært Skoda, som måtte følge «visual guidelines» til den internasjonale bilfabrikanten. Primært helsider som ble rykket inn i Byavisa Moss.

Verktøy brukt: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop,  Adobe InDesign.

Oppdragskriterier: Rask, presis grafisk produksjon iht guidelines, fokus på å få med riktig (og rikelig) informasjon uten å bryte bilfabrikantens visuelle retningslinjer.

Kunde: Moss To-Takt AS

Type Oppdrag: En av mange bilforhandlere vi hadde som kunder i Byavsia Moss. Annonser for nybiler fulgte en gitt standard og mal-utgangspunkt fra importøren, men vi hadde mye større frihet rundt bruktbil-annonsering, som reflekteres i eksemplene vist her (største bildet: hadde kun nest siste korrektur tilgjengelig, men annonsen ble slik du ser det er, men MED nypriser…)

Verktøy brukt: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop og Adobe InDesign.

Oppdragskriterier: Nybilannonser skulle følge nasjonal standard og «regelverk», bruktbil annonsene hadde egenlig en regel; SALG.

Kunde: Badehuset (Bravida)

Type Oppdrag: En kunde jeg startet med gjennom samarbeid med Generator™ i Oslo, men hvor hovedkontoret var her i Vestfold. Kunde startet opp med den mer kjente grønne profilen til Bravida (mer kjent fra montering), og vi utviklet en mer «VVS vennlig» profil som det er noen innledende eksempler på her.

Verktøy brukt: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop (dypets og klargjøring av bilder),  Adobe InDesign.

Oppdragskriterier: Løpende rask produksjon av salgsmateriell som plakater, butikkmateriell -og en mengde annonser som det er eksempler på her.

Kunde: Hotell Refsnes Gods

Type Oppdrag: Refsnes Gods var kunde i Byavisa Moss i en lang periode, og det ble en god del annonser designet for dette ærverdige godset (hotellet). Med utgangspunkt i logoen bygde jeg opp et visuelt «språk» for Refsnes, som ble brukt konsekvent i min tid i Byavisa Moss.

Verktøy brukt: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop og Adobe InDesign.

Oppdragskriterier: Lage selgende annonser som også formidlet stedets historie og eleganse, et sted hvor Mossingene kommer for å markere de store dagene. En smak av «gammeldags» kvalitet og  vitalitet.

Kunde: Moss Bilsenter

Type Oppdrag: Byavisa Moss hadde mange av bilforhandlerene i Moss som kunder. For Moss Bilsenter jobbet vi mest med halvsideformat, og her er en av de mer velykkede kampanjene for bruktbilsalg, hvor vi hadde «ukens 5 utvalgte». Design var ikke begrenset av nasjonale profiler, så her var det bare å bruke fantasien. Har også tatt med en stillingsannonse for dette firmaet.

Verktøy brukt: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop,  Adobe InDesign.

Oppdragskriterier: Rask, presis grafisk produksjon iht guidelines, fokus på å få med riktig (og rikelig) informasjon uten å bryte bilfabrikantens visuelle retningslinjer.

Kunde: Bygger`n Onstad

Type Oppdrag: Denne kunden var en av våre faste kunder over lang tid i Byavisa Moss. Alltid interessant, jobben besto i å følge en nasjonal profil, men få fram selgende, engasjerende annonser. Mye frilegging av objekter (pre-AI!), strukturering av budskap og få det mest mulig effektivt fram.

Verktøy brukt: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop og Adobe InDesign.

Oppdragskriterier: Lage annonser som fulgte nasjonale retningslinjer for visuelle identitet, ellers lage annonser som solgte varene, noe jeg synes å huske at de gjorde…

Kunde: Halmstad Blomster

Type Oppdrag: En av de mer utfordrene oppgavene man får, er kunder som har behov for å vise relativ store mengder med produkter i en eller annen sammenheng. Det å få dette fram på en delikat og inviterende måte er alltid en utfordring. Det hjalp alltid at Halmstad Blomster hadde interessante produkter i tillegg til blomstervirksomheten når jeg lagde disse annonsene i Byavisa Moss.

Verktøy brukt: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop,  Adobe InDesign.

Oppdragskriterier: Tid begrenset til kreativ grafisk produksjon, da produktene (spesielt her) er ferskvare ved ukentlig/semi-ukentlig annonsering. Annonsene må prioritere og engasjere for å dra leseren gjennom annonsen, så ev. interessepunkter kommer til bevissthet hos mottakeren.

Kunde: Moss Bad og VVS

Type Oppdrag: Annonsekampanjer løpende over flere perioder, over flere år i Byavisa Moss. I min tid hos Byavisa i Drammen hadde jeg totalt ansvar for grafisk kreativ produksjon av annonser for våre kunder og grafisk produksjon av avisen Byavisa Moss (ukenlig utgivelse). Moss Bad og VVS var en mangeårig kunde i denne settingen, og hadde mye kontakt både med kunde og vår egen selger i forbindelse med denne kunden.

Verktøy brukt: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop og Adobe InDesign.

Oppdragskriterier: Lage annonser som fulgte bedriftens visuelle identitet, ellers lage annonser som solgte varene!

Kunde: Moss Hagemaskinservice AS

Type Oppdrag: Her arvet jeg et oppsett som kunde ønsket brukt, så fokus var dypets av bilder, få en nogenlunde balanse og prøve å få noe visuelt interessant ut av utgangspunktet ved å la deler av enkelte produkter «sprenge» rammen. En hyggelig kunde som vi hadde over lang tid i Byavisa Moss.

Verktøy brukt: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop (dypets og klargjøring av bilder),  Adobe InDesign.

Oppdragskriterier: Rask grafisk produksjon basert på fast ramme og konsept. Jobben min her var å få det jeg kunne ut av begrensningene for å oppnå oppmerksomhet. Kunde var flink til å tilpasse produkter
til riktig tid på året.

Kunde: KIAS (Krapfoss Industrier AS)

Type Oppdrag: KIAS som det ble kalt, drev (driver) med mange type virksomheter er faktisk Norges første attføringsbedrift. Jeg lagde annonser for flere av avdelingene til KIAS, noen av annonsene ser du her.

Verktøy brukt: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop og Adobe InDesign.

Oppdragskriterier: Annonsene (som all annen kommunikasjon) skulle strebe etter måloppnåelse, enten det var salg, mottak av hjelp eller gjenstander, eller få folk til å bruke tjenester. Jeg la opp til en stratergi hvor visuelt inntrykk var relativt lik, men ble separert med fargebruk. Sykkelverkstedet f.eks. var preget av en markert rød og blåaktig farge.

Diverse annonser (som jeg synes er verd å vise fram)

Jeløy Dyreklinikk

Moss Kiwanis Klubb

Galleri Markveien

Mellosparken Barnehage

Caravelle Tours

Klinikken for Han og Henne

Klinikken for Han og Henne

Klinikken for Han og Henne

Chilli`s

Middelhavets Kjøkken

Ming Chinese Restaurant

Acatering

Imentio

Jernia Mosseporten

Refsnes Gods

Giardini Hårdesign

Bjørn C. AS

Moss Kirke

Best Fresh Food

MOVAR

Jeløy Sushi

Jeløy Dyreklinikk

Autopuls AS

Husfliden Moss

Buen Barne og Ungdomsskole

Alfa Travel

Boksignering (privat kunde)

Krapfoss Skolekorps

Mobile Høyden

Husfliden Moss

Caravelle Tours

Jordbærbua