Digitalt design

Kunde: Salesraise

Type Oppdrag: Lage en digital mal / PowerPoint mal med forsider, avdelings-skiller, fargede sider osv -alt klart i et PPT maldokument levert kunde, klar til bruk.

Verktøy brukt: Adobe Illustrator, Microsoft Powerpoint.

Oppdragskriterier: Malen skulle reflektere organisasjonens visuelle identitet, være fleksibel, men oversiktig å bruke.

Kunde: Select Food & Beverage

Type Oppdrag: Lage interaktive PDF filer som kan fylles ut og arkiveres. Kunde trenger kun en gratisversjon av Adobe Illustrator, og vil kunne legge inn heading og tekst i områder som jeg har predefinert med skriftsnitt, størrelse og hvor stort omfanget kan være. Ideelt for samarbeidsparter som skal ha en profesjonell måte å sette opp produktdatablad, menyer, prislister, osv.

Verktøy brukt: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop,  Adobe InDesign og selvfølgelig Adobe Acrobat Pro.

Oppdragskriterier: Lage et effektivt mal-system for mindre produktdatablad, menyer, prislister o.l. De «tomme» områdene må være predefinert med korrekt skriftsnitt, størrelse, ev. farge, og plass -men innenfor denne begrensningen ganske effektivt for å beholde visuell identitet og profesjonalitet.

Noen ord om digitalt design...

Mange muligheter: Med digitalt design mener jeg type design (ikke online) som brukes på datamaskiner, slik som PowerPoint-maler, Word-filer med profil-elementer, PDF filer med og uten muligheter for å endre på innhold, PDF skjema som kan fylles ut, arkiveres og sendes til en mottaker, digital signering, email-signaturer, osv. Ovenfor er et par enkle eksempler, men jeg har gjort digitalt design for nesten alle kunder jeg har lagd logo/profiler for, og et betydlig antall andre. Det meste går i Word-filer for brevark, print-maler for konvolutter, PowerPont-maler og PDF til utfylling -enten som skjema eller som ark til print/trykk eller annonsering.