...og mye mer!

Bildekor

Type Oppdrag: Jobbet endel med bildekor, primært for byråkunder jeg har hatt og for samarbeidsparnere. Bildene du ser her er fra et samarbeid jeg hadde med MoveBoards i Oslo, hvor jeg skisset ut en god del forslag, noen realisert, noen ikke.

Verktøy brukt: Adobe Illustrator og Adobe Photoshop.

Oppdragskriterier: Sette seg inn i kundes behov og komme opp med bildesign som gav riktig effekt/reaksjon. I en «bråkete» hverdag med mange visuelle stemmer, gjelder det å skille seg ut -med riktig «stemme».

Roll-ups og messemateriell

Type Oppdrag: Som alle andre medie krever Roll-ups (og annet messe-materiell) at man tar utvidet hensyn til konteksten det skal fungere i. Roll-up`en for Flybåten her gir essensen for tilbudet som gis -den kan fungere uten at det er en person tilknyttet bruken (bare et bord eller lomme for brosjyre). Salesraise roll-up`ene er lagd for å fungere sammen -i den rekkefølgen du ser på bildene her, med essensen av hva som tilbys i roll-up`en i midten.

Verktøy brukt: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop,  Adobe InDesign.

Oppdragskriterier: Grafisk sett må underlaget som brukes tilpasses for størrelsen -for å oppnå god kvalitet. Budskapet, som før nevnt, må tilpasses den individuelle bruken.

Emballasje

Type Oppdrag: Design og teknisk tilpassing er krevende, da emballasjedesign krever tilpassing til den spesifikke metoden emballasje-fabrikken bruker for mangfoldiggjøring. Sluttresultatet skal ha et salgsutløsende design, basert på kundes visuelle identitet og salgsstrategier.

Verktøy brukt: Adobe InDesign, Adobe Illustrator og Adobe Photoshop.

Oppdragskriterier: Teknisk feilfritt underlag til emballasjeprodusent, et selgende design basert på kundes visuelle identitet og salgsstratergier.

Banner/segl/større plakater

Type Oppdrag: En form for kommunikasjon som krever enkelhet og fokus -hvor omgivelser og kontekst må tas hensyn til, enten det er et enkelt budskap (en logo?) eller mer komplisert budskap (en ide?) som skal formidles.

Verktøy brukt: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop,  Adobe InDesign.

Oppdragskriterier: Teknisk korrekt underlag for optimal produksjon, enkelte bannertyper trenger eksepsjonelt godt underlag, andre ikke. Buskapet må være «on point» -alltid.

Bokdesign

Type Oppdrag: Vi har lagd noen bokomslag -og også satt noen bøker. Eksempelet til venstre viser bakside, front og rygg, -en bok forfatteren selvpubliserte (i samarbeid med ulike institusjoner). Vi fikk tillatelse fra Nasjonalgalleriet til forsidebilde -da innholdet i boken er et innhold og en dialog rundt kristendom, passet det med «Haugianerene». 

Verktøy brukt: Adobe InDesign og Adobe Photoshop.

Oppdragskriterier: Enkel men sofistikert og moderne design som umiddelbart gav de riktige assosiasjonene til markedssegmentet boken henvendte seg til. Innholdet i boken ble også satt av undertegnede, og fulgte samme stramme visuelle uttrykk, med helsidebilder (i sorthvit) av utsnitt av Adolph Tidemand berømte bilde som kapitteldelere.