Portfolio

Logo

Logoen er selve grunnstammen i et selskaps visuelle identitet, og krever ettertanke. Logoen må være særegen nok til å bli lagt merke til, gjerne assosieres med verdier eller hva de holder på med, men samtidig ha et rent uttrykk som vil passe i de fleste sammenhenger. Krevende, men interessant!

Visuell identitet

Med logoen som utgangspunkt kan det utvikles en komplett visuell identitet. Det meste kan (og bør) kvalitetssikres; fra fargebruk, fontbruk, logoplassering, design av postale trykksaker, kvalitetssikring av brosjyredesign, bildekor,  billeduttrykk, og så videre. Fokus er en ryddig, forståelig manual som alle leverandører kan følge.

Avisannonser

Jeg har i eget selskap og spesielt i Byavisa, hvor jeg jobbet over 10 år, lagd utallige annonser, både basert på et selskaps definert visuell profil, men også lagd annonser med uttrykk og innhold fra bunn av basert på kundes budskap og ønsket effekt. Fokus har vært rask, effektiv og nøyaktig produskjon, med en «klype» kreativitet.

Bildekor

En av de mest visuelt slående og effektive måtene man kan eksponere ens profil, virke og verdier er gjennom bil-dekor. Bilen sees over alt og er på mange måter et lite  «hemmelig våpen» for endel selskap som bruker transportmiddel mye. Gjennom en ordinær dag med kjøring blir mange mennesker eksponert  for denne kommunikasjons-formen.

Digitalt design

Det er mange muligheter for smart design som brukes digitalt; profesjonelt lagd forsider og delere for powerpoint, interaktive PDF filer for annonse og produktark med felt for tekst som kan legges inn og arkiveres uten pro-versjon av Adobe Acrobat. Eller brevark med designet mal i Mircosoft Word. Så mange muligheter!

Webdesign

Jeg startet utvikling for mange år siden med proprietær programvare (Adobe Muse) for å lage nettsider, men har de siste 5-6 årene fokusert på WordPress som hovedverktøy, med Elementor Pro og funksjonstillegg som Unlimited Elements for optimal kontroll over design. Se her for endel eksempler.

Trykksaker

Trykksaker har vært, og er fremdeles en viktig måte å formidle ideer, informasjon, tilbud -og derfor også viktig i reklame og markedsføring. Jeg har holdt på med å lage trykksaker siden slutten av 1980 tallet, og kan kalle meg erfaren rundt design og produksjon av originaler til trykk. 

...og mye mer!

Mange år med nær sagt alle typer visuelle kommunikasjonsmidler  er blitt lagd, kundeaviser i tabloid for Expert Revetal gjennom Byavisa, plakater og logo for Sandaker Videregående skole, matbilletter for vestfold matfestival gjennom egen virksomhet, eller roll-up for Flybåten.