Trykksaker

Kunde: Canal Digital / Generator™

Verktøy brukt: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop og Adobe InDesign.

Type Oppdrag: Gjennom samarbeid med Generator™ i Oslo fikk jeg (vi) anledning til å produsere store mengder trykksaker for Canal Digital over flere år. Vi hadde en periode kundemagasinene til Canal Digital for hele Norden (i litt under et år), som krevde både høy nøyaktighet, hastighet, fokus og forståelse av hvordan man ivaretar en nasjonal/internasjonal merkevare når det kommer til visuell identitet.

Oppdragskriterier: Grafisk kreativ produksjon av trykksaker for nasjonal / internasjonal merkevare, hvor fokuset var nøyaktighet, hurtighet og gjennomgående høy standard på løsningene over tid. Relativt høyt volum totalt sett. Tidsfrister som ikke kunne endres, da spesielt kundemagasin ble trykket i stort antall i utlandet. På det meste håndterte jeg 3,5 årsverk inklusiv mitt eget.

Kunde: Expert Re

Type Oppdrag: Jeg har produsert en mengde kundeaviser, både frittstående og som bilag i aviser. Dette har blitt gjort når jeg var ansatt i byavisa, og i egen næring. Expert Re var et bilag på 8 taboloidsider som ble ilagt Byavisa Tønsberg for distribusjon. 

Verktøy brukt: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop,  Adobe InDesign.

Oppdragskriterier: Krevde at jeg holdt meg innenfor Experts visuelle «språk», da denne ble godkjent sentralt før utsendelse. Jeg har etterhvert god trening i å ikke bare lage visuelle guidelines, men også å følge disse i løpende kreativ produksjon.

Kunde: Vidars + GANT

Type Oppdrag: Kundeavis designet av meg for to butikker i Tønsberg sentrum; Vidars Herreklær og Gant Store Tønsberg. Denne ble gjort i Byavisa. Det spesielle med denne er at jeg var fotografen på en del av avisen, så de to siste rutene i småbildene under, er foto jeg har tatt av modeller.

Verktøy brukt: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop og Adobe InDesign, samt en Nikon D90 med en god linse.

Oppdragskriterier/annet: Her måtte jeg i tillegg til å designe/produsere avisen, ta fotografier og instruere modeller. Interessant! 
Det ble laget mange andre kundeaviser i Byavisa, for kunder som CityBil, Gravdahl, Sengemakeriet, Bilservice, Interiørbutikken, Møller osv.

Kunde: Badehuset (Bravida)

Type Oppdrag: Løpende kreativ produksjon av trykksaker og annonser for Badehuset (Bravida). Jobben kom gjennom samarbeid med Generator™ i Oslo, men hovedkontoret lå i Vestfold. Store mengder salgsfremmende materiell, fra brosjyrer, plakater, salgsannonser, omslag, tabloide salgsaviser -egentlig det meste av (salgs)materiell.

Verktøy brukt: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop,  Adobe InDesign, mm.

Oppdragskriterier: Grafisk kreativ produksjon, med fokus på å levere trykkerier og aviser (og lignende) med originaler til relativ store mengder annonser og materiell -raskt, presist og med en konsistent kvalitet.

Kunde: Norske Naturterapauters Hovedorganiasjon

Type Oppdrag: Kreativ grafisk produksjon av medlemsmagasinet til NNH; «Naturterapauten». Gis ut to ganger i året, og er normalt på mellom 60-80 sider. I tillegg til design/produksjon av magasinet omfattet jobben også tilgjengelighet for ev. endring av annonser for annonsører, eller designe nye annonser.

Verktøy brukt: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop og Adobe InDesign.

Oppdragskriterier: Rask og presis kreativ grafisk produksjon basert på kundes bilder og tekst. Noe desk arbeid (primært i samarbeid med kunde). Medlemsbladet skal formidle seriøsitet, men layout skal være tilstrekkelig dynamisk for å oppmuntre leseren igjennom sakene.

Kunde: TjømeGuiden/TjømeKalenderen.

Type Oppdrag: Hadde design/kreativ grafisk produksjon av TjømeGuiden og TjømeKalenderen i en god del år, og hadde et flott samarbeid med «Big Bear» på Tjøme. Han var en mann med sine meningers mot, noe mange av hans sambygding av og til fikk merke. Bjørn var en fargeklatt, og det var alltid interessant å jobbe sammen med han. Verden blir fattigere uten mennesker av hans kaliber. Ble produsert (av oss) fram til og med 2017.

Verktøy brukt: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop,  Adobe InDesign, mm.

Oppdragskriterier: Grafisk kreativ produksjon, med fokus på å levere originaler til en interessant designet guide og også kalender. Kalenderen kom senhøstes/tidlig vinter, mens guiden kom i april/mai -gjerne med
60-80 sider. Relativt kort produksjonstid når underlaget var klart.

Kunde: Micasa Parkering

Type Oppdrag: Etter at Micasa Group|Micasa Parkering fikk ny logo/profil, ble det naturlig å produsere endel trykksaker iht profil, for å etablere det visuelle uttrykket. Vi designet brosjyrer, produktark, billetter, plakater, m.m.

Verktøy brukt: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop og Adobe InDesign.

Oppdragskriterier/annet: Produsere/designe trykksaker iht overliggende visuell idè og uttrykk, og være med å etablere et potent uttrykk på alle visuelle overflater.

Kunde: Haavaldsen VVS

Type Oppdrag: En mindre kunde i Oslo jeg lagd logo/profil for, men også noe brosjyrer og DM/flyers brukt i salg. Eksemplene her er hentet fra forsider og innhold fra forskjellige jobber gjort.

Verktøy brukt: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop,  Adobe InDesign.

Oppdragskriterier: Trykksakene måtte designes innenfor parametrene til den logoen og profilen jeg satte opp, men framfor alt fungere som et salgshjelpemiddel for eier/selger. Jeg forsto det slik at disse tingene var til god hjelp for å oppnå oppdrag.

Kunde: Select Flavour

Verktøy brukt: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop og Adobe InDesign.

Type Oppdrag: Løpende kreativ grafisk produksjon av alle typer trykksaker; DM, produktdataark, etiketter til matembalasje (mye av det!), brosjyrer, osv. Vi hadde et mangeårig samarbeid med disse. En av flere klienter vi fikk gjennom vårt samarbeid med Generator™.

Oppdragskriterier: Grafisk kreativ produksjon av trykksaker med fokus på hurtighet og gjennomgående høy standard på løsningene. Relativt høyt volum i perioder. totalt sett. En interessant kunde med mange ulike utfordringer, som jeg ser tilbake på med glede.