Visuell identitet

Kunde: Micasa Parkering

Verktøy brukt: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop og Adobe InDesign.

Type Oppdrag: Uvikling og design av en komplett visuell profil for Micasa Parkering, inkludert kvalitetssikring av logobruk, farger, skriftsnitt, billedutrykk, layoutprinsipper, skiltuttrykk (som naturlig nok var ganske omfattende, da Micasa Parkering hadde et uvidet behov for å kommunisere via skilt).

Oppdragskriterier: Kvalitetssikre Micasa Parkerings visuelle identitet gjennom utvikling av en profilhåndbok med ev. appendikser etter som behov måtte oppstå, for bruk av selskapet og andre leverandører av profilskapende elementer (trykkerier, aviser, folieleverandører, osv.)

Nedlastning av PDF: Du kan laste ned profilhåndboken her. Jeg har fjernet det som måtte være av noe sensitiv karakter og/eller personlig informasjon, men setter pris på om du kaster filen etter gjennomgang (når den ikke har relevans lenger).

Kunde: Eiso

Type Oppdrag: Logo og profil for et velværesenter. Såvidt jeg husker ble ikke selskapet startet (kan være at de gikk for en annen løsning, men tror ikke det). Uansett, forslaget ble det ikke realisert.

Verktøy brukt: Adobe Illustrator og Adobe InDesign.

Oppdragskriterier: Utvikle en logo og en profil for velværesenter som jobbet med helheten av et menneske, både kroppen og det åndelige.

Nedlastning av PDF: Du kan laste ned forslaget til logo og profil her. Jeg har fjernet det som måtte være av noe sensitiv karakter og/eller personlig informasjon, men setter pris på om du kaster filen etter gjennomgang (når den ikke har relevans lenger).

Kunde: BVS AS

Verktøy brukt: Adobe Illustrator og Adobe InDesign.

Type Oppdrag: Uvikling og design av en logo og profil for BVS AS.

Oppdragskriterier: Utarbeide en profilhåndbok for BVS AS for optimalisering av selskapets visuelle identitet. Håndboken skal kvalitetssikre, logobruk, fargevalg, bruk av fonter, samt oppsett og bruk av postale trykksaker. Vi jobbet også med  bildekor som et separat oppdrag.

Nedlastning av PDF: Du kan laste ned profilhåndboken her. Jeg har fjernet det som måtte være av noe sensitiv karakter og/eller personlig informasjon, men setter pris på om du kaster filen etter gjennomgang (når den ikke har relevans lenger).

Ikke realisert: Balsam Healing Center

Type Oppdrag: Logo og profil for et velværesenter. Såvidt jeg husker ble ikke selskapet startet (kan være at de gikk for en annen løsning, men tror ikke det). Uansett, forslaget ble det ikke realisert.

Verktøy brukt: Adobe Illustrator og Adobe InDesign.

Oppdragskriterier: Utvikle en logo og en profil for velværesenter som jobbet med helheten av et menneske, både kroppen og det åndelige.

Nedlastning av PDF: Du kan laste ned forslaget til logo og profil her. Jeg har fjernet det som måtte være av noe sensitiv karakter og/eller personlig informasjon, men setter pris på om du kaster filen etter gjennomgang (når den ikke har relevans lenger).

Kunde: Proserve

Verktøy brukt: Adobe Illustrator og Adobe InDesign.

Type Oppdrag: Uvikling og design av en logo og profil for BVS AS.

Oppdragskriterier: Utarbeide en profilhåndbok for BVS AS for optimalisering av selskapets visuelle identitet. Håndboken skal kvalitetssikre, logobruk, fargevalg, bruk av fonter, samt oppsett og bruk av postale trykksaker. Vi jobbet også med  bildekor som et separat oppdrag.

Nedlastning av PDF: Du kan laste ned profilhåndboken her. Jeg har fjernet det som måtte være av noe sensitiv karakter og/eller personlig informasjon, men setter pris på om du kaster filen etter gjennomgang (når den ikke har relevans lenger).