Webdesign

Ordinære nettsider

Kunde: ActiveDry

Verktøy brukt: WordPress, Elementor Pro, Unlimited Elements og Dynamic.ooo.

Type Oppdrag: Utvikling av nettside for ActiveDry, en produkt for å holde bl.a. kjellerrom frie for fukt gjennom omvendt osmose. Kan brukes for de fleste settinger hvor normal drenering er det eneste andre alternativet.

Oppdragskriterier: Utvikle en presentabel side som raskt definerer et problem som produktet/tjenesten skal løse, og hvordan det løses -bygd opp med fakta og underbyggende informasjon, samt gjøre det enkelt å kontakte de foreløpig tre leverandørene av dette i Norge.

Netthandel

Kunde: BYDrammen Shop

Type Oppdrag: Utvikle et digitalt kjøpesenter for lokalsamfunn i samme «ånd» som BY konseptet (Byavisa Tønsberg og Drammen). Konseptet er fremdeles i en offentlig Beta, er fungerende med et par tre pilotkunder, men trenger videre utvikling.

Verktøy brukt: WordPress, Elementor Pro, Unimited Elements, Dokan, WooCommerce.

Dynamiske nettsider/nettavis

Kunde: Byavisa Tønsberg

Type Oppdrag: Et krevende oppdrag, hvor hele strukturen og funksjonene ble bygget opp fra bunn av, og er i løpende utvikling. Siden krever et god system for sortering, struktur og tilgjengelighet, samt enkel i bruk, da mange av bidragsyterene til avisen er abonementene, da vi ønsker et stort brukerbidrag til de lokalsamfunnene vi betjener. Så det måtte lages et system for å skrive inn artikler og legge inn bilder «front-end» (med moderasjon, så klart) -og at dette er  enkelt for brukerene. Systemet kan legge utvalgte saker bak abonnements-mur, men er ikke i vid bruk ennå. Tilsvarende lagd for Byavisa Drammen.

Verktøy brukt: WordPress, Elementor Pro, Unlimited Elements, Paid Membership Pro, m.m.

Landingssider, diverse eldre nettsider, m.m.

Kunde: Diverse

Type Oppdrag: Disse sidene ble primært lagd med proprietær programvare, og for skjermstørrelser og oppløsning som var mindre enn nå til dags, derfor er størrelsen på løsningene (og teksten) mindre enn det som er typisk i dag. Linkene viser et knippe løsninger jeg lagde kunder på den tiden (NB! informasjonen og noen av firmaene er utdaterte, disse er kun for visning i denne sammenhengen).

Verktøy brukt: Adobe Muse, RapidWeaver, iWeb